Henryk Szarmach

Imię i nazwisko: Henryk Szarmach
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 16 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: prof. nadzw. nauk medycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. nadzw. nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)