Stanislaw Dyrszka

Imię i nazwisko: Stanislaw Dyrszka
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Komisja Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 14 Czestochowa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 14 Czestochowa (Okreg wyborczy)