Lista: Mniejszosc Niemiecka - Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Ludnosci Pochodzenia Niemieckiego

Jan Fabian
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej