Miejsce urodzenia: Kije

Waldemar Borczyk
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Data urodzenia: 1960-02-15
Miejsce urodzenia: Kije