Miejsce urodzenia: Murowana Goslina

Witold Czarnecki
Kadencja: V kadencja 2005 - 2007
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
Data urodzenia: 1953-12-04
Miejsce urodzenia: Murowana Goslina