Miejsce urodzenia: Zbaraz

Stanislaw Dulias
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Data urodzenia: 1939-12-04
Miejsce urodzenia: Zbaraz