Okreg wyborczy: 103 Wolomin

Franciszek Karlowski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Leon Lutyk
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Mieczyslaw Zurawski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR