Okreg wyborczy: 42 Krasnik Lubelski

Jan Klecha
Kadencja: IV kadencja 1965 - 1969
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Kazimierz Kandzierski
Kadencja: IV kadencja 1965 - 1969
Ugrupowanie polityczne: PZPR