Okreg wyborczy: 50 Rzeszow

Jan Burdzy
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Jan Krochmal
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Jan Mirek
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Kazimierz Chabaj
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Roman Gesing
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Stanislaw Tkaczow
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Stefan Olszewski
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Tomasz Wiacek
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Waclaw Barcikowski
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP