Okreg wyborczy: 56 Bartoszyce

Leopold Topczewski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Mieczyslaw Porzuczek
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Stanislaw Tomaszewski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR