Okreg wyborczy: 58 Lubartow

Janusz Henryk Rozek
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Marian Roman Starownik
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego