Okreg wyborczy: 95 Ciechanow

Henryk Lelinski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Jozef Lassota
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Stefan Golebiowski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: bezp.
Zygmunt Hagedorny
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL