Anna Plawska

Imię i nazwisko: Anna Plawska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 16 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)