Bernard Widera

Imię i nazwisko: Bernard Widera
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Bernard Widera - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL

Okreg wyborczy: 46 Opole

Tytul/stopien naukowy: technik technolog przemyslu spirytusowego

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 46 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z technik technolog przemyslu spirytusowego (Tytul/stopien naukowy)