Boleslaw Kapitan

Imię i nazwisko: Boleslaw Kapitan
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 66 Torun

Wyksztalcenie: wyzsze humanistyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 66 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze humanistyczne (Wyksztalcenie)