Czeslaw Artyszuk

Imię i nazwisko: Czeslaw Artyszuk
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 6 Biala Podlaska

Tytul/stopien naukowy: inzynier - rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 6 Biala Podlaska (Okreg wyborczy)
- posłowie z inzynier - rolnik (Tytul/stopien naukowy)