Edmund Malon

Imię i nazwisko: Edmund Malon
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Kultury

Okreg wyborczy: 69 Wroclaw-Miasto

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Wroclaw-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)