Jadwiga Cichocka

Imię i nazwisko: Jadwiga Cichocka
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jadwiga Cichocka - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Kultury

Okreg wyborczy: 57 Siedlce

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)