Janina Banasik

Imię i nazwisko: Janina Banasik
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Janina Banasik - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 21 Katowice

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)