Jozef Bankowski

Imię i nazwisko: Jozef Bankowski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 32 Koszalin

Wyksztalcenie: podstawowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)