Jozef Gorniak

Imię i nazwisko: Jozef Gorniak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Komisje Sejmowe: Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 2 Warszaw-Ochota

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszaw-Ochota (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)