Lukasz Balcer

Imię i nazwisko: Lukasz Balcer
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustaw o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym

Komisje Sejmowe: Kultury

Okreg wyborczy: 16 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustaw o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)