Maria Budzanowska

Imię i nazwisko: Maria Budzanowska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Maria Budzanowska - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 49 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)