Mieczyslaw Lubinski

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Lubinski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 3 Warszawa-Wola

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab nauk technicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab nauk technicznych (Tytul/stopien naukowy)