Roman Karolak

Imię i nazwisko: Roman Karolak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Roman Karolak - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 41 Lodz - Baluty

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Lodz - Baluty (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)