Stefan Fiuk

Imię i nazwisko: Stefan Fiuk
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Komuniakcji i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 57 Siedlce

Wyksztalcenie: podstawowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komuniakcji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)