Zdzislaw Fogielman

Imię i nazwisko: Zdzislaw Fogielman
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Zdzislaw Fogielman - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 35 Krosno

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)