bezp. ZNAK, PZKS

Jerzy Ozdowski
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: bezp. ZNAK, PZKS