Halina Skibniewska

Imię i nazwisko: Halina Skibniewska
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Halina Skibniewska - IV kadencja 1965 - 1969
- Halina Skibniewska - VI kadencja 1972 - 1976
- Halina Skibniewska - VII kadencja 1976 - 1980
- Halina Skibniewska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Okreg wyborczy: 9 Warszawa-Praga

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. architekt

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Warszawa-Praga (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. architekt (Tytul/stopien naukowy)