Helena Stepien

Imię i nazwisko: Helena Stepien
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Helena Stepien - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 34 Koszalin

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii (Tytul/stopien naukowy)