Jan Gaczynski

Imię i nazwisko: Jan Gaczynski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 64 Rzeszow

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Rzeszow (Okreg wyborczy)