Kazimierz Prusinski

Imię i nazwisko: Kazimierz Prusinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Kazimierz Prusinski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Okreg wyborczy: 67 Szczecin

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Szczecin (Okreg wyborczy)