Lucjan Motyka

Imię i nazwisko: Lucjan Motyka
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Lucjan Motyka - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Lucjan Motyka - I kadencja 1952 - 1956
- Lucjan Motyka - II kadencja 1957 - 1961
- Lucjan Motyka - III kadencja 1961 - 1965
- Lucjan Motyka - IV kadencja 1965 - 1969
- Lucjan Motyka - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 38 Nowy Sacz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 38 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)