Maria Milczarek

Imię i nazwisko: Maria Milczarek
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Maria Milczarek - VI kadencja 1972 - 1976
- Maria Milczarek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 47 Pabianice

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 47 Pabianice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)