Aleksander Soplinski

Imię i nazwisko: Aleksander Soplinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1942-03-25

Liczba glosow: 2589

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Ciechanow

Okreg wyborczy: 16 Plock

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-03-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 2589 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Ciechanow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w marcu
- w 25 dniu miesiąca