Andrzej Adamczyk

Imię i nazwisko: Andrzej Adamczyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-04-01

Liczba glosow: 1582

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Krzeszowice

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik budowlany

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-04-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 1582 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Krzeszowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik budowlany (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w kwietniu
- w 01 dniu miesiąca