Barbara Bubula

Imię i nazwisko: Barbara Bubula
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-04-03

Data wygasniecia mandatu: 2007-09-26

Liczba glosow: 2832

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: filolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-04-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 2007-09-26 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 2832 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z filolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w kwietniu
- w 03 dniu miesiąca