Boguslaw Kowalski

Imię i nazwisko: Boguslaw Kowalski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1964-10-23

Liczba glosow: 6274

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Mircze

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-10-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 6274 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Mircze (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w październiku
- w 23 dniu miesiąca