Dariusz Lipinski

Imię i nazwisko: Dariusz Lipinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-04-08

Liczba glosow: 4482

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki-nauki fizyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-04-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 4482 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki-nauki fizyczne (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w kwietniu
- w 08 dniu miesiąca