Jan Jarota

Imię i nazwisko: Jan Jarota
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1953-09-12

Liczba glosow: 3763

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Lomza

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz weterynarii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-09-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 3763 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Lomza (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz weterynarii (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w wrześniu
- w 12 dniu miesiąca