Janusz Kolodziej

Imię i nazwisko: Janusz Kolodziej
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-05-18

Liczba glosow: 3786

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Jaslo

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca budowlany

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-05-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 3786 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Jaslo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca budowlany (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w maju
- w 18 dniu miesiąca