Janusz Palikot

Imię i nazwisko: Janusz Palikot
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1964-10-26

Liczba glosow: 26275

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Bilgoraj

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-10-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 26275 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Bilgoraj (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w październiku
- w 26 dniu miesiąca