Lech Kuropatwinski

Imię i nazwisko: Lech Kuropatwinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Lech Kuropatwinski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1947-04-07

Liczba glosow: 6115

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Grodno

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-04-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 6115 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Grodno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w kwietniu
- w 07 dniu miesiąca