Pawel Zalewski

Imię i nazwisko: Pawel Zalewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Pawel Zalewski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1964-09-25

Liczba glosow: 14068

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: doradca personalny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-09-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 14068 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z doradca personalny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w wrześniu
- w 25 dniu miesiąca