Regina Wasilewska-Kita

Imię i nazwisko: Regina Wasilewska-Kita
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1951-02-27

Liczba glosow: 6890

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Trakucicha

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-02-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 6890 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Trakucicha (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w lutym
- w 27 dniu miesiąca