Wojciech Jasinski

Imię i nazwisko: Wojciech Jasinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Wojciech Jasinski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1948-01-04

Liczba glosow: 14956

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gostynin

Okreg wyborczy: 16 Plock

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-01-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 14956 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gostynin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w styczniu
- w 04 dniu miesiąca