Anna Szadkowska

Imię i nazwisko: Anna Szadkowska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 10 Zgierz

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 10 Zgierz (Okreg wyborczy)