Anna Tarniewicz

Imię i nazwisko: Anna Tarniewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Anna Tarniewicz - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 47 Jelenia Gora

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 47 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)