Henryk Papinski

Imię i nazwisko: Henryk Papinski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 23 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 23 Kielce (Okreg wyborczy)