Maria Jarochowska

Imię i nazwisko: Maria Jarochowska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)